Kouluissa ja päiväkodeissa annetaan palautetta ruokailun kehittämiseksi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen asiakaskysely toteutetaan 3. – 11.10.2022:

• varhaiskasvatuksen lapsille 10 eri päiväkodissa

• perusopetuksen oppilaille sekä lukioiden opiskelijoille

• opetus- ja kasvatushenkilökunnalle varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Perusopetuksen oppilaiden ja lukioiden opiskelijoiden sekä opetus- ja kasvatushenkilökunnan kysely toteutetaan henkilökohtaisena Forms-kyselynä.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastauslinkit lähetetään wilma-palvelun kautta. Henkilöstölle on oma vastauslinkki, oppilaille / opiskelijoille oma linkki.

Varhaiskasvatuksen lasten kysely toteutetaan paperikyselynä päiväkotiryhmittäin. Kysely toteutetaan kymmenessä Lahden päiväkodissa. Kyselyyn on valittu päiväkoteja jokaiselta alueelta (eteläiseltä, itäiseltä ja pohjoiselta), ja vertailtavuuden vuoksi osa mukana olevista päiväkodeista on samoja kuin vuoden 2021 asiakaskyselyssä.

  • Aurinkorinteen päiväkoti
  • Erstan päiväkoti
  • Hennalan päiväkoti
  • Kaarikadun päiväkoti
  • Kariston palvelukeskus
  • Lähteen monitoimitalon päiväkoti
  • Mukkulan päiväkoti
  • Möysä-Viherlaakson päiväkoti
  • Paavolan päiväkoti
  • Sipuran päiväkoti

Kyselyyn vastaamalla pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan ruokailun kehittämiseen.

Kiitos vastaamisesta!