Lahden kouluruokaan oltiin tyytyväisiä

Kouluruokakysely toteutettiin oppilaille ja opiskelijoille kaikissa Lahden kaupungin peruskouluissa ja lukioissa 30.10. – 18.11.2020. Vastauksia annettiin opettajan/luokanvalvojan johdolla luokkakohtaisesti sekä oppilas/opiskelijakohtaisesti yhteensä upeat 2 381 kappaletta.

Oppilaat ja opiskelijat olivat kouluruokaan tyytyväisiä, yli 80 % syö kouluruoan päivittäin tai useimmiten. Asiakaspalvelua arvioitiin hyväksi ja ystävälliseksi. Myöskin sitä arvostettiin, että keittiöhenkilökunta ”moikkaa” ja juttelee heille samalla kun tuovat lisää ruokaa tarjoilulinjastoon.

Ruokailuaikaa toivottiin pidemmäksi, ruokasaleja viihtyisimmiksi

Ruokailuaika koettiin liian lyhyeksi. Toivottiin, että ruokailuaika voisi olla vähintään puoli tuntia, ruokasaleihin viihtyisää kahvilatyyppistä sisustusta, avointa tilaa, kasveja, värikkäitä tuoleja, järkevästi järjestettyjä linjastoja sekä musiikkia. Vastauksissa nousi esiin ruokasalien meluisuus ja toivottiin, että metelin minimoimiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Myös ruokasalien siisteyteen toivottiin kiinnitettävän entistä enemmän huomiota.

Suosikkiruokina edelleen palermonpasta, uunimakkara ja pizza- ja pastaruoat

Oppilaiden ja opiskelijoiden toiveet tulevaisuuden kouluruoasta olivat realistisia ja monet toteutettavissa. Toiveruokien kirjo oli laaja, mutta suosikkiruoat, palermonpasta, uunimakkara ja pizza/pastaruoat nousivat esiin selkeästi. Lisäksi oppilaat toivoivat kouluruokaan lisää mausteita, enemmän jälkiruokia ja pizzapäiviä.

”Sanapilvi” toiveruoista

Vinkkejä ruokahävikkiin

Kyselyssä kysyttiin oppilailta ja opiskelijoila vinkkejä lautaselta tulevan ruokahävikin vähentämiseen ja linjastosta päivän päätteeksi jäävän ruoan hyödyntämiseen. Ehdotuksia tuli runsaasti. Lautashävikkiä oppilaat kertoivat vähentävänsä ottamalla ruokaa vain sen verran, kun syövät sekä ottamalla ensin vähän ruokaa ja hakemalla tarvittaessa lisää, jos jää nälkä. Linjastosta ylijäävää ruokaa ehdotettiin tarjoiltavan välipalalla, seuraavan päivän extraruokana tai jaettavan oppilaille kotiin vietäväksi.

Ruoan makuun panostetaan

Ateriapalveluissa on jo saatujen palautteiden pohjalta mietitty toiminta- ja kehittämistoimenpiteitä: ruoan maku huomioidaan entistä paremmin ja uusia reseptejä maistellaan yhdessä makuraadin kanssa ennenkuin ne pääsevät ruokalistalle. Joitakin ei-toivottuja ruokia on jo poistettu ruokalistalta ja korvattu suosituimmilla ruoilla. Ruokien esillelaittoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja salaattipöydän salaatit laitetaan tarjolle komponenteittain. Lukioiden kahvioissa otetaan käyttöön kahvipassi.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää tyytyväisyys kouluruokaan ja kartoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden toiveita tulevaisuuden kouluruoasta. Kysely tehtiin osana Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden Ruokalasta ravintolaksi -projektia, jossa mukana on edustus opettajista, oppilaista ja vanhempainyhdistyksestä sekä Päijät-Hämeen Ateriapalveluista.

Lisätietoa: kehittämiskoordinaattori Outi Luukkonen, 044 482 0866, outi.luukkonen@paijatateria.fi