Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden vuosi 2020 oli onnistunut ja tapahtumarikas

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n vuoden 2020 liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa. Kulunut vuosi oli selkeä osoitus siitä, että yhtiön toiminnan pitkäaikainen kehittäminen ja innovointi nopeallakin aikataululla takaa kyvyn reagoida nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Koronapandemia leikkasi yhtiön liikevaihtoa 10 prosenttia eli 2,9 miljoonaa euroa. Ateriapalvelut menetti tuloja kaikilta sektoreiltaan: sote-ateriapalveluista, Lahden sivistystoimen ateriapalveluista ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle sekä Lahden kaupungille tarjottavista henkilöstöruokailupalveluista.

  • Yhtiön positiivisen tuloksen mahdollistivat toimintaprosessien nopea uudistaminen sekä henkilöstömme sitoutuminen. Toteutimme vuoden aikana mittavat, yli miljoonan euron säästötoimet, Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden toimitusjohtaja Tuulia Pelli toteaa.    

Yhtiö muutti toimintaprosessejaan valtakunnallisestikin esimerkillisesti tarjoamalla oppilaille kotiin kuljetettavat ateriapaketit, huomioiden muun muassa kaikki oppilaskohtaiset erityisruokavaliot. Myös henkilöstöruokailu muutti toimintaansa nopeasti ja siirtyi pakattuihin aterioihin. Yritys osoitti todeksi sitoutumisen jatkuvaan parantamiseen ja innovointiin, jotka liittyvät olennaisesti Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden arvoihin.

Kulunut vuosi näytti yhtiön valmiudet kasvaa kohti erinomaisuutta kaikilla osa-alueillaan sekä kilpailukyvyn, joka tullaan mittaamaan vuoden 2021 osalta sote-ateriapalveluiden kilpailutuksen myötä.

Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden tulevaan vuoteen 2021 tulee vaikuttamaan asiakkaiden vahva osallistaminen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä megatrendit ekologisuuden ja vastuullisuuden osalta. Lahti Green Capital 2021 antaa tähän hyvät lähtökohdat.

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, toimitusjohtaja Tuulia Pelli, p. 050 398 5945, tuulia.pelli@paijatateria.fi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut on toiminut osakeyhtiönä vuodesta 2017. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Lahti-konserniin.

Yhtiö tuottaa ateriapalveluita kunnille, kuntayhtymille, muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Yhtiön liikevaihto on 24,9 milj. euroa. Aterioita valmistetaan noin 25 000 päivässä. Yhtiön palveluksessa on noin 300 työntekijää.