Päijät-Hämeen ateriapalvelut -konsernin viime vuoden tulos kääntyi positiiviseksi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konsernin liikevoitto ja tulos paranivat merkittävästi viime vuonna, konsernin tulos kääntyi positiiviseksi. Tilikauden tulos oli viime vuonna + 112 389 euroa, kun edellisvuonna se oli – 486 025 euroa. Tuloskehitys on seurausta useista tuottavuustoimenpiteistä, kuten vuokratyövoiman vähentämisestä ja muiden kustannusten kriittisestä tarkastelusta.

Henkilöstön suositteluhalukkuus (NPS-arvo) on kehittynyt vuoden 2022 -37,5 tasolta vuoden viimeisen kvartaalin mittauksen +4,1 tasolle osoittaen parantunutta työilmapiiriä ja sitoutumista yritykseen. Asiakastyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla ollen 3,5.

Ateriapalvelut aloitti Virekon uutena ryhmittymäkumppanina ottamalla vastuun Päijät-Hämeen keskussairaalan potilas- ja henkilöstöruokailun osuudesta 1.12.2023 alkaen. Liikkeenluovutuksessa työntekijät siirtyivät Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden työntekijöiksi ns. vanhoina työntekijöinä. Toiminta on käynnistynyt hyvin.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut valmistaa päivittäin noin 16000 maukasta ja ravitsemussuositukset täyttävää annosta, jotka jakautuvat eri asiakasryhmille: päiväkoteihin, kouluihin, lukioihin, monitoimitaloihin sekä keskussairaalan potilas- ja henkilöstöruokailuun. Olemme alueella merkittävä työllistäjä. Henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 213.

”Haluamme yrityksenä olla osaltamme tukemassa lasten ja nuorten hyvinvointia”, sanoo toimitusjohtaja Päivi Karttunen. Viimeaikaiset tilastot kertovat kuitenkin huolestuttavasta trendistä, jossa suuri osa nuorista jättää väliin päivittäisen koululounaan. Viimeisimmän THL:n kouluruokakyselyn tuloksen mukaan Lahdessa 42,6 % perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaista ei syö koululounasta päivittäin. ”Tämä herättää kysymyksen nuorten jaksamisesta ja kehityksestä. Tämän kehityksen pysäyttämiseksi tarvitsemme yhteistä keskustelua ja konkreettisia toimenpiteitä sekä koulujen että vanhempien kanssa”, toteaa Karttunen. ( thl.fi/kouluterveyskysely)

Hallituksen puheenjohtaja Francis McCarron ilmaisee suurta iloa ja tyytyväisyyttä saavutetusta tuloksesta: ”Hallitus on hyvin tyytyväinen, että omistajan asettamat tavoitteet voitollisesta tuloksesta ja hallituksen omat tavoitteet asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin merkittävästä parantumisesta ovat toteutuneet. Yhtiö on onnistunut täyskäännöksessään ja siitä kiitos kuuluu osaavalle henkilöstölle sekä sitoutuneelle johdolle. Hallitus jakaa toimitusjohtajan huolen kouluruokailun suosion laskusta nuorten keskuudessa. Tämän negatiivisen trendin kääntäminen on ehdottomasti alkaneen tilikauden ja tulevien vuosien keskiössä yhtiön toiminnassa.”

Lisätietoja:
Päivi Karttunen
toimitusjohtaja
050 568 7446
paivi.karttunen@paijatateria.fi