Päijät-Hämeen Ateriapalvelut mukana Hävikkiviikolla 11. – 17.9.2023

Valtakunnallinen Hävikkiviikko on vuosittainen tapahtuma, joka pyrkii herättämään ihmisten tietoisuutta ruokahävikistä ja kannustaa ottamaan käyttöön kestävämpiä ruokailutapoja.

Ruokahävikki on yksi merkittävimmistä kestävän kehityksen haasteista, joka vaikuttaa sekä ympäristöön että talouteen. Maailmanlaajuisesti noin kolmasosa tuotetusta ruoasta menee hukkaan, kun taas samanaikaisesti miljoonat ihmiset kärsivät ruoan puutteesta.

Ruokahävikki on syömäkelpoista ruokaa, joka syystä tai toisesta päätyy jätteeksi syömisen sijasta. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Julkisissa ruokapalveluissa ruokajätteeksi päätyy noin viidesosa valmistetusta ruoasta. Hävikkiä syntyy eniten sairaaloissa, päiväkodeissa ja linjastoruokailussa. Suurin osa ruokapalveluiden ruokahävikistä syntyy nimenomaan tarjoiluhävikistä.

Jokainen meistä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa ruokahävikin määrään.

Ratkaisu ruokahävikin vähentämiseen on pienissä arkipäiväisissä asioissa.

Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa seuraamme päivittäin syntyneen ruokahävikin määrää ruokalajikohtaisesti ja kirjaamme tiedon hävikinseurantaohjelmaan. Ohjelma auttaa keittiöitä mm. ateriamäärätilauksissa ennustamalla ruokien menekkiä. Ennustusten lisäksi asiakaskunnan mieltymysten tunteminen ja hyvä yhteistyö tilaaja-asiakkaan, päiväkodin tai koulun kanssa, on äärimmäisen tärkeää, jotta tiedetään todellinen ruokailijamäärä, jolle ruokaa tilataan.

Asiakkaiden toiveet ja palautteet ohjaavat osaltaan ruokalistasuunnittelua ja -kehitystä. Ruokalistan uusiutuessa menee jonkin aikaa, että tilaus ja menekki saadaan tasapainoon. Tämän vuoksi ruokalistaa ei koskaan vaihdeta kokonaan, vaan sinne lisätään uusia ruokia ja poistetaan ruoat, jotka eivät asiakkaille maistu ja aiheuttavat hävikkiä.

Koulujen ruokalinjastoissa on Saa santsata -tiedote ohjaamassa asiakkaita ottamaan lautaselle vain sen verran ruokaa, kun jaksaa syödä. Ruokaa saa aina hakea lisää, jos mahaan mahtuu. Osassa Lahden kouluista on käytössä myös yhden lautasen -malli. Tämä tarkoittaa yhtä kokoa ruokalautasta, jolle koko ateria kerätään. Yhden lautasen malli ohjaa asiakasta noudattamaan oikeaa lautasmallia ja vähentää myös ruokajätteen määrää. Koulujen ja päiväkotien henkilökunnalla on myös mahdollisuus ostaa lounasajan jälkeen ruokalinjastoon jäänyttä ruokaa, Ilmastolounasta mukaansa.

Hävikkiviikon näkyvyys ja viestintä kouluissa ja päiväkodeissa

Kouluissa ja päiväkodeissa hävikkiviikko näkyy viestintämateriaaleissa. Kuluttajaliiton hävikkiviikon kampanjamateriaalia on esille kaikissa kouluissa, lukioissa ja päiväkodeissa. Lisäksi oppilaat voivat seurata oman koulunsa ruokahävikkitilannetta astianpalautuksen yhteydessä olevalta hävikinseurantajulisteelta.

Linkki kuluttajaliitto.fi/hävikkiviikko