Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sosiaalihuollon ruokahuollon valmiutta häiriö- ja poikkeusoloihin vahvistettiin yhteistyöllä Päijät-Hämeen ateriapalveluiden kanssa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue ovat 10.3.2023 allekirjoittaneet sopimuksen, joka vahvistaa alueen valmiutta vastata mahdollisiin häiriö- ja poikkeusoloihin ruokahuollon näkökulmasta. Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että varautuminen poikkeusoloihin on tärkeää ja että yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa onnistuneessa valmiudessa.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut on sopimuksen myötä sitoutunut tarjoamaan ruokahuoltoa tiiviissä yhteistyössä sosiaalihuollon kanssa mahdollisissa häiriö- ja poikkeusoloissa. Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden toimitusjohtaja Päivi Karttunen on tyytyväinen allekirjoitettuun sopimukseen ja korostaa, että valmius varautua häiriö- ja poikkeusoloihin on jatkuva prosessi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta asiakkaiden palvelut voidaan turvata mahdollisimman hyvin poikkeustilanteissa.

PHH varautumissopimuksen allekirjoitustilaisuus. Kuvassa PäiviKarttunen, Mika Forsberg, Jani Mäkinen, Maarit Tuomala-Nikkanen, Outi Luukkonen ja Joonas Kuisma.
Kuvassa Päijät-Hämeen Atriapalveluiden toimitusjohtaja Päivi Karttunen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimialajohtaja Mika Forsberg, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmiuspäällikkö Jani Mäkinen, Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden palvelujohtaja Maarit Tuomala-Nikkanen, Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden kehityspäällikkö Outi Luukkonen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen turvallisuuskoordinaattori Joonas Kuisma.