Päiväkoti Pikkumajavassa toteutuvat toiveruokapäivät

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn lokakuussa 2020 Padasjoen kunnan päiväkoti Pikkumajavan ateriapalvelusta.  Päiväkodissa on henkilökuntaa 5 ja 1 – 4 vuotiaita lapsia kahdessa eri ryhmässä 10.

Kyselyssä arvioitiin ruoan laatua, makua, rakenneta ja lämpötilaa. Arvosanaksi saatiin 3 arviointiasteikolla 1 – 4. Palvelualttius todettiin ystävälliseksi ja hyväksi. Lisäksi asiakaspalautteen koettiin toimivan hyvin. Hävikin vähentämiseen halutaan jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Ruokalistan näkyvyys vanhemmille ja toiveruokapäivä nousivat kyselyssä myös esille.

Sanoista tekoihin

Toiminta- ja kehittämistoimenpiteistä saatujen palautteiden pohjalta toteutetaan toiveruokapäivä kerran kuukaudessa vuonna 2021. Lisäksi ruokalistaa on muokattu asiakasryhmälle sopivammaksi ja ruokalista laitetaan päiväkodissa näkyville myös vanhemmille.

Yhdessä tekeminen on paljon hauskempaa!

Lisätietoja antaa kehittämiskoordinaattori Outi Luukkonen, 044 482 0866,
outi.luukkonen@paijatateria.fi

Päiväkoti Pikkumajava on ollut Ateriapalveluiden asiakkaana vuodesta 2018 alkaen. Ateriat päiväkodille tuotetaan Padasjoen terveysaseman keittiöltä.