Potilaat tyytyväisiä keskussairaalassa ateriapalveluihin

Kysyimme potilaiden tyytyväisyyttä ateriapalveluihin Päijät-Hämeen keskussairaalassa helmikuussa 2019. Kysely lähetettiin noin 300 potilaalle paperikyselynä lounastarjottimen mukana. Vastaajia oli 148  ja vastausprosentti 49. Vastaajista 61 % oli naisia ja 39 % miehiä. Yli 50 vuotiaita vastaajista oli 75 %.

Palvelun ystävällisyys oli parasta

Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä sairaalan tarjoamiin ateriapalveluihin. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat (top 3, asteikoilla 1 – 5)
1. palvelun ystävällisyyteen, ka. 4,66
2. ruokailussa avun saamiseen tarvittaessa, ka. 4,48
3. erityisruokavalioiden huomioimiseen, ka 4,33

Vastanneista salaattien houkuttelevuuteen erittäin tai melko tyytyväisiä oli 67 %, melko tyytymättömiä  oli 11 % ja 1 % erittäin tyytymättömiä. Keitettyjen kasvisten houkuttelevuuteen oli erittäin tai melko tyytyväisiä 57 %, melko tyytymättömiä oli 11 % ja 1 % erittäin tyytymättömiä.

Avoimissa vastauksissa toivottiin kuumempaa ruokaa ja annettiin kiitosta hyvästä ruoasta

Useammassa vastauksessa toivottiin,  että ruoka olisi kuumempaa.  Mausteita ja salaatinkastikkeita toivottiin enemmän ja myös monipuolisemmin leikkeleitä ja leipää.

Ateriapalvelu sairaalassa on yhteistyötä

Ravitsemushoito on oleellinen osa potilaan kokonaishoitoa. Kyselyn tulokset käydään läpi yhdessä sairaalan asiantuntijoiden kanssa. Keitettyjen kasvisten ja salaattien houkuttelevuutta parannamme. Käymme läpi myös leipä- ja leikkelevaihtoehdot ravitsemus huomioiden. Tarjottavien ruokien lämpötilojen osalta koko prosessia tarkastellaan, annostelusta ruoanjakeluun. Maittava potilasruoka on malli terveyttä edistävästä ja sairauden hoitoon sopivasta ruokavaliosta.