Yhtiö jatkaa vahvaa kasvu-uraansa

Yhtiön liikevaihto on hyvässä kasvussa ja viime vuoden myyntitavoitteet ylittyivät yli odotusten. Tulevat kehityshankkeet siivittävät yhtiötä entistä vankempaan menestykseen.

Vuosi 2018 oli Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n ensimmäinen täysi toimintavuosi omana osakeyhtiönään. Liikevaihdon osalta yhtiön odotukset ylittyivät huomattavasti. Liikevaihto kasvoi kymmenellä prosentilla ja myyntitavoite ylitettiin kahdella miljoonalla eurolla budjetoidusta. Kassavirta säilyi hyvänä ja tasaisena koko tilikauden ajan. Liikevaihto oli vuoden lopussa 26,9 miljoonaa euroa.

”Liikevaihtoa kasvattivat sekä uudet asiakkuudet että ravintolapalveluille suunnatut myynnin tehostamistoimenpiteet. Saavutimme viime vuoden tavoitteinamme olleet kasvun ja toimintamme vakiinnuttamisen”, yhtiön toimitusjohtaja Tuulia Pelli kertoo tyytyväisenä.

Yhtiö keskittyi toimintakaudellaan entistä harkitumpaan ja kannattavampaan toimintaan. Samaan aikaan panostukset työntekijöiden hyvinvointiin näkyivät aktiivisena osallistumisena ja sitoutumisena yhtiön kehityshankkeisiin. Työhyvinvointikysely osoitti henkilöstön hyvinvoinnin olevan hyvällä tasolla ja myös sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi.

Tilinpäätöksen liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiön tappiollisen vuoden takana on perustamisvaiheen kertaluontoisia kuluja, ennakoitua suurempia vuokrakuluja sekä vuoden 2018 poikkeukselliset sääolosuhteet. Viime kesän pitkä hellejakso nosti elintarvikkeiden hintoja merkittävästi, mikä heijastui välittömästi toimintaan.

Ateriapalveluiden katse on tulevaisuudessa ja uusissa kehityshankkeissa. Yhtiö jatkaa toimintansa vakiinnuttamista ja toimipaikkaverkostonsa kehittämistä tavoitteenaan maltillinen kasvu. Työtä palveluiden laadun ja kilpailukykyisen hinnan eteen jatketaan myös vuonna 2019.

”Potentiaalia yrityksen kasvulle kunta- ja maakuntatasolla on nähtävissä. Erilaisten yrityskulttuurien yhdistäminen on sujunut yli odotusten ja yhtiö on hyvällä kasvu-uralla”, Pelli sanoo.

 

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

Tuulia Pelli
toimitusjohtaja