Yhtiö käynnistänyt koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut

​​​Yhteistoimintaneuvottelun aiheena ovat Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n koko henkilöstöön kohdistamat suunnitelmat lomautuksista, irtisanomisista tai osa-aikaistamisista tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelujen piirissä ja suunnitelmien kohteena on koko henkilöstö, 312 henkilöä.

​Koronapandemian kiihdyttyä Valtioneuvosto on julistanut poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Suomessa toteutetaan 8. maaliskuuta alkaen ainakin kolmen viikon sulkutila, joka päättyy 28.3.2021. Sulkutoimet kohdistuvat kouluihin ja ravintoloihin.

Koronapandemia on kestänyt jo lähes vuoden ja vaikuttanut mm. myyntiin vähentävästi. Yhtiön kulurakennetta sopeutetaan kysyntää vastaavaksi. Alustavan arvioin mukaan lomautukset voivat kohdistua koko henkilöstöön ja mahdolliset irtisanomiset 10 – 20 henkilöön.

Ensimmäinen neuvottelu on pidetty 3.3. ja jatkuvat 22.3.2021. Henkilöstö pidetään ajan tasalla neuvotteluiden edistymisestä.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

Tuulia Pelli
toimitusjohtaja
050 398 5945

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n omistavat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Lahti-konserniin. Liiketoiminta käynnistyi vuonna 2017. Tilikauden päättyessä yhtiön palveluverkostossa oli 9 valmistuskeittiötä ja 69 palvelukeittiötä. Henkilöstön määrä on noin 312.