Yhtiö lomauttaa henkilöstöään

Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa käynnissä olleet yhteistoimintalain 8. luvun mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelut koskivat yhtiön sivistystoimen sektorille suunnittelemia enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia työn tilapäisen vähentymisen vuoksi.  

Lomautustoimenpiteiden piiriin kuuluu 105 henkilöä, joista 65 % on ruokapalvelutyöntekijöitä ja 35 % ruokapalveluvastaavia. Lomautusten ulkopuolelle on rajattu toiminnan kannalta kriittiset toiminnot palvelutoiminnan varmistamiseksi. Lomautukset toteutetaan määräaikaisina koko- tai osa-aikaisina lomautuksina huhti-toukokuun 2020 aikana.

Koronan vuoksi tehty valtakunnallinen poikkeusolopäätös on vaikuttanut merkittävästi Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden mahdollisuuksiin tarjota työtä mm. koulujen ja päiväkotien keittiöissä työn tilapäisesti vähennyttyä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tuulia Pelli, 050 398 5945, tuulia.pelli@paijatateria.fi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut on toiminut osakeyhtiönä vuodesta 2017. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Lahti-konserniin. Yhtiö tuottaa ateriapalveluita kunnille, kuntayhtymille, muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Yhtiön palveluverkostossa on 14 valmistuskeittiötä ja 79 palvelukeittiötä. Aterioita valmistetaan noin 25 000 päivässä. Yhtiön palveluksessa on noin 350 työntekijää.