Ympäristöviikon 14. – 20.9.2020 teemana vaatteet – Henkilökunnan uudet työasut

24. seudullista Ympäristöviikkoa vietetään 14. – 20.9.2020 teemalla Vaatteet – Vaate on valinta.

Vaatteet ja tekstiilit ovat jokapäiväinen asia, jolla on erilaisia ympäristövaikutuksia. Olemme osaltamme miettineet, miten voisimme pienentää näitä vaikutuksia ja valinneet yhteistyökumppaniksemme kotimaisen, vastuullisen toimijan.

Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden henkilökunta on saanut uudet, brändin mukaiset työasut tämän vuoden alusta. Jatkossa Ateriapalveluiden työvaatevuokrapalvelut tuottaa suomalainen perheyritys Lindström Oy. Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä asioita Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden toiminnassa, ja siihen pohjautuu osittain myös valinta uudesta työvaatetoimijasta. Lindström Oy:n toimintaperiaatteet painottuvat Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden tapaan vahvasti mm. kiertotalouteen, vastuullisuuteen ja laadukkaaseen asiakaskokemukseen.

Uusien vuokratyövaatteiden tuotekehityksessä on huomioitu vaatteiden käyttömukavuus, kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Ne ovat teollisen pesuprosessin kestäviä ja helposti korjattavia, jolloin ne kestävät hyvälaatuisina käytössään mahdollisimman pitkään. Tekstiilien pesuaineina käytetään helposti huuhtoutuvia ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia kemikaaleja.

Vaatteita huolletaan ja korjataan, kunnes tuote ei enää täytä laadullisia kriteereitä. Käytöstä poistuvien tekstiilien kierrättäminen on yksi Lindströmin arvoja tukeva toiminnan osa. Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste Lindströmillä on Suomessa lähes 100 %. Käytöstä poistuvan tekstiilin elinkaarta jatketaan valmistamalla niistä mm. kangaskasseja, teollisuuspyyhkeitä, imeytysmattoja. Ne tekstiilit, kuten Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen vanhat, käytöstä poistetut vaatteet, joille ei uutta elämää pystytä järjestämään, menevät energiajätteeksi.

Lindström Oy on pystynyt pienentämään pesulatoiminnan ympäristövaikutuksia merkittävästi ottamalla käyttöön mm. veden kierrätyksen ja lämmön talteen oton. Jakelupalvelun reittien optimoinnilla saadaan myös kuljetuksista aiheutuvat pakokaasupäästöt mahdollisimman pieniksi. Lindström Oy:llä on käytössään ISO 9001, I14001 ja ISO 14065 järjestelmät.

Lisää ympäristöviikosta Lahden kaupungin verkkosivuilta

Lisätietoja:
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy
Kehittämiskoordinaattori Outi Luukkonen
044 482 0866, outi.luukkonen@paijatateria.fi