Ateriapalvelut työnantajana

Iloa ja ylpeyttä

Tarjoamme mielekästä työtä hyvässä seurassa alan ammattilaisille.  Työtä on tarjolla ruokapalvelutyöntekijöille, suurtalouskokeille ja keittiöiden vastaaville sekä asiantuntijoille hallinnossa ja tuotannon asiantuntijatiimeissä. Keittiömme sijaitsevat eri puolilla Päijät-Hämettä.

Puitteiltaan keittiömme ovat erilaisia: yhden henkilön päiväkotikeittiöstä vuonna 2017 avattuun moderniin, viimeisintä tekniikkaa hyödyntävään Etelä-Lahden aluekeittiöön. Suosimme työnkiertoa ja mahdollistamme urakehityksen entistä vaativampiin tehtäviin osaamisen karttuessa. Tarjolla on sekä päivä- että vuorotyötä.

Motivoitunut, kehittymishaluinen ja hyvinvoiva henkilöstö on meille tärkeää. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia muun muassa aktiivisella kouluttamisella sekä henkilöstöeduilla.

Välittämisen kulttuuri leimaa myös keskinäistä tekemistämme ja jokapäiväistä työtä. Kukaan ei taio ruokia yksinään ja jokaisen tekemä työ jatkuu jonkun toisen työssä. Kun teemme yhdessä ja hyvää, koemme iloa ja ylpeyttä. Se maistuu ruoassamme ja näkyy hymyissämme.

 

Työntekijä ottaa leipiä uunista