Blogi

Hävikkiä vähentämällä välitämme ympäristöstä ja tulevaisuudesta

Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ongelma. Ruokahävikki on paitsi taloudellinen taakka myös ympäristöongelma. Se lisää kasvihuonekaasupäästöjä ja aiheuttaa tarpeetonta resurssien tuhlausta, kuten veden ja maan käyttöä sekä kasvihuonekaasujen ja energian kulutusta ruoan tuotannossa. Koulu- ja päiväkotiruokailussa hävikin vähentäminen on erityisen tärkeää, koska se opettaa lapsille vastuullista suhtautumista ruokaan ja ympäristöön ja joka voi vaikuttaa myös kotien käytäntöihin. Kouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan ruokaa päivittäin suurille määrille lapsia ja nuoria. Tehokkaan hävikinhallinnan avulla voimme sekä säästää resursseja että opettaa tuleville sukupolville kestävän kehityksen periaatteita.

Yksi viime vuoden jännittävämpiä päiviä – koppi ateriapalvelun aloituksesta keskussairaalassa 1.12.2023

Aloitimme 1.12.2023 Vireko Oy:n ryhmittymässä tuottamaan ateriapalvelua Hyvinvointialueen sairaalapalveluille Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Asiasta tiedotettiin syksyllä ja valmistelut aloitettiin heti. Hallinnon asiantuntijat työstivät kukin oman alansa tehtäviä, että aloitus sujuisi mahdollisimman hyvin. Uudet haasteet odottivat vuoden vaihteessa saatuani mahdollisuuden siirtyä palvelupäälliköksi ravintokeskukseen.

Laatujärjestelmän matkassa

Olemme Päijät-Hämeen Ateriapalvelussa olleet kolmen vuoden ajan laatujärjestelmän hienossa matkassa. Aloitimme laatujärjestelmän rakentamisen vuonna 2020, samaan aikaan koronapandemian kanssa. Emme lannistuneet koronan edessä, vaan otimme käyttöön Teams-palaverit ja kehitimme toimintaamme osaksi etänä. Ensimmäinen ISO 9001:2015 sertifiointi toteutettiin keväällä 2021, jolloin sertifioitiin kahdeksan keittiötä, johtamisen ja tukipalvelujen lisäksi. Kohteet ovat muuttuneet toimintamme muutoksien mukaisesti.   Viimeisin iso muutos laatujärjestelmässä toteutui vuoden 2022 lopulla, kun tytäryhtiö Ateriasisko tuli mukaan konsernin laatujärjestelmään ja sertifioitiin. Käsitteinä laatu, laadukkuus ja huonolaatuisuus ulottuvat melkein jokaiseen elämän osa-alueeseen, mutta käsittävät kuitenkin hyvin eri asioita riippuen asiayhteydestä. Laadun voi ajatella skaalana heikkolaatuisesta huippulaatuiseen, jossa huippua lähestytään vähitellen, mutta…

Työharjoittelu tekee tutkinnosta ainutlaatuisen

Työharjoittelu Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tarjoaa harjoittelupaikkoja esim. ravintola- ja cateringalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Keittiöissämme on mahdollisuus suorittaa koulutussopimuksella tietty tutkinnon osa/tietyt tutkinnon osat. Mahdollisia tutkinnon osia voivat olla esimerkiksi palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, lounasruokien valmistus tai suurkeittiön ruokatuotanto. Lisäksi opiskelija voi tiedustella mahdollisuutta suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia tai koko tutkinto oppisopimuksella.

Mieleenpainuvia kohtaamisia ja kokemuksia

LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden opintoihini liittyvä viestinnän työharjoitteluni Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa on tulossa päätökseen 30.12.2022. Neljän kuukauden pituisessa harjoittelussa olen päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia viestinnän työtehtäviä. Osa työtehtävistä on ollut tutumpia, mutta olen päässyt myös hyppäämään uudenlaisten tehtävien pariin. Olen tehnyt muun muassa mainoksen sisä- ja ulkonäyttöihin sekä erilaisia painotuotteita kuten julisteita, mainoksia, hinnastoa ym.

Syksyn sato asiakkaan laariin

Mennyt syksy on ollut kaiken myllerryksen keskellä uuden kehittämistä. Ateriapalvelujen tuottajana meillä on vastuu asiakkaan hyvinvoinnista ja positiivisista ruokailukokemuksista. Tällä tiellä haluamme entistä enemmän sukeltaa asiakkaan arkeen kuunnellen ja yhdessä kehittäen. Keskitymme makuun ja laadukkaaseen ruoan tuottamiseen huolimatta kohonneista raaka-ainekustannuksista ja muista arjen haasteista. Paljon on pohdittavaa: tuoreen, kotimaisen ruoan hinta, uusien toimipisteiden käynnistäminen, kestävien ruokavalintojen kehittäminen, asiakkaan toiveiden kuunteleminen. Työtä meillä ei tehdä missään toimipisteessä yksin, aina on apuna taustajoukot niin talouden ohjauksessa kuin kehittämistyössäkin ja hienoa, että olemme saaneet tehdä kehittämistyötä kentällä lähellä asiakaspintaa.