Laatujärjestelmän matkassa

Olemme Päijät-Hämeen Ateriapalvelussa olleet kolmen vuoden ajan laatujärjestelmän hienossa matkassa. Aloitimme laatujärjestelmän rakentamisen vuonna 2020, samaan aikaan koronapandemian kanssa. Emme lannistuneet koronan edessä, vaan otimme käyttöön Teams-palaverit ja kehitimme toimintaamme osaksi etänä. Ensimmäinen ISO 9001:2015 sertifiointi toteutettiin keväällä 2021, jolloin sertifioitiin kahdeksan keittiötä, johtamisen ja tukipalvelujen lisäksi. Kohteet ovat muuttuneet toimintamme muutoksien mukaisesti.  

Viimeisin iso muutos laatujärjestelmässä toteutui vuoden 2022 lopulla, kun tytäryhtiö Ateriasisko tuli mukaan konsernin laatujärjestelmään ja sertifioitiin.

Käsitteinä laatu, laadukkuus ja huonolaatuisuus ulottuvat melkein jokaiseen elämän osa-alueeseen, mutta käsittävät kuitenkin hyvin eri asioita riippuen asiayhteydestä. Laadun voi ajatella skaalana heikkolaatuisesta huippulaatuiseen, jossa huippua lähestytään vähitellen, mutta harvemmin saavutetaan täysin. Meille Päijät-Hämeen Ateriapalvelussa laatu tarkoittaa muun muassa maistuvuutta, turvallisuutta, vastuullisuutta ja ravitsemuksellisuutta. Kehitämme ja parannamme toimintaamme koko ajan. Tämän kokoaikaisen kehittymisen tukena on laatujärjestelmä ja sen vaatimukset ja ohjeet.

Laatumatka on tuonut toimintaamme uusia toimintamalleja

Toiminnan laatu sekä laadunhallinta ovat keskeisiä tekijöitä konsernin toimintaedellytykselle sekä kilpailukyvylle. Sertifioidun laatujärjestelmän avulla varmistamme, että johtamisjärjestelmä ja prosessit ovat tehokkaita ja että toimintamme vastaa asiakkaiden sekä sidosryhmien odotuksiin ja tukee jatkuvaa kehittämistä.

Laatujärjestelmä on antanut selkeyttä kokouskäytäntöihin, dokumentointiin ja prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteiden asettaminen ja mittarointi ovat tuoneet toimintaamme järjestelmällistä seurantaa. Tavoitteiden tuloksista viestitään säännöllisesti henkilöstölle –olemmehan yhdessä tekemässä ja vaikuttamassa tavoitteiden onnistumiseen.

Laadun kehittämisen apuna ovat poikkeamien havainnointi ja niiden ehkäiseminen, sisäisten ja ulkoisten auditointien kehittämistoimenpiteet sekä henkilöstön aloitteet. Asiakkaiden tarpeisiin vastataan asiakaspalautteiden korjaavilla toimenpiteillä, asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella tehtävillä toiminta- ja kehittämistoimenpiteillä, sekä osallistamalla asiakkaita kehitystyöhön.

Laatujärjestelmään oleellisesti kuuluvan johdonkatselmuksen avulla tehdään tulosten perusteella päätöksiä toiminnan kehittämiseksi. Johtoryhmä varautuu haasteisiin ja muutoksiin esimerkiksi katselmoimalla ja arvioimalla myös riskit ja mahdollisuudet säännöllisesti.

On hienoa olla laatujärjestelmän matkassa ja kehittämässä sitä.

Marja Schildt
laatupäällikkö