Ikäihmisten ruokailu

Ravitsevaa ruokaa ikäihmisille

Ateriapalvelumme avulla tuetaan asiakkaan hoidollisten tavoitteiden toteutumista ja mahdollistetaan palvelutalossa tai kodinomaisissa olosuhteissa selviytyminen mahdollisimman pitkään. Palveluasumisen asiakkaat voivat ruokailla palvelukeskuksen osastolla tai ruokasalissa. Ruokailu on ikäihmisille samalla sosiaalinen tapahtuma.

Otamme ruokapalvelussa huomioon asiakkaan erityistarpeet sekä henkilökohtaisen ruokavalion ja energiatason. Maistuvien aterioiden lisäksi huomioimme ravitsemusasiantuntijoiden ohjeet ruokailijan ravitsemushoidon toteuttamisessa. Ruokalistasuunnittelussa huomioimme ikäihmisten toiveet ja tarpeet. Ruokalistan ateriat valmistamme laadukkaista, pääsääntöisesti kotimaisista raaka-aineista.  Lähituottajien tuotteita käytämme mahdollisuuksien mukaan. Olemme myös sitoutuneet käyttämään luomutuotteita hoivapalveluissa. Tällä hetkellä olemme Portaat luomuun tasolla 4.

Ateriasuunnittelussa otamme huomioon valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat ikääntyneiden ravitsemussuositukset. Valmistamme mahdolliset erityisruokavaliot ja rakennemuunnetut ateriat asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Ateria sisältää pääruoan, salaatin ja jälkiruoan.

Kotiin tuotu ateria tukee kotona pärjäämistä

Hyvä ravitsemus on keskeinen tekijä hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä. Haluamme tukea kotona asuvien asiakkaiden hyvinvointia sekä tuottaa hyvää mieltä maistuvilla ja monipuolisilla aterioilla.