Potilasruokailun ravitsemus

Ravitsemus on osa hoitoa

Sairaaloissa toteutamme suosituksia: ravitsemushoito, suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin 2010. Potilaiden ravitsemushoito pohjautuu yleisiin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Ravitsemushoito edistää terveyttä ja on monien sairauksien keskeinen hoitomuoto.

Sairaalassa haasteena on hyvän ravitsemushoidon toteuttaminen monenlaisissa sairauksissa. Riittävä ravinnonsaanti turvataan sopivan ruokavalion, täydennysravintovalmisteiden, letkuravitsemuksen ja suonensisäisen ravitsemuksen avulla. Sairaaloissa erityisruokavalioiden määrät ovat suurimpia ja erityisruokavalioita on hyvin monenlaisia.

Ravitsemushoitoon osallistuvat eri ammattiryhmät

Erityisruokavalion kriteerit ja toteutus on oltava ruokapalvelun ja hoitohenkilökunnan tiedossa, ja sairaalan ravitsemushoitosuosituksessa korostuu moniammatillisen ravitsemushoidon tärkeys.