Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen. 1.1.2019 voimaan tullut Kansallinen tietosuojalaki täsmentää ja täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

GDPR säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Tietosuojaperiaatteet henkilötietojen käsittelyssä

Tietosuoja-asetuksen pääperiaatteiden mukaisesti Päijät-Hämeen Ateriapalvelussa käsitellään henkilötietoja alla olevien periaatteiden mukaisesti:

  • lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerätään ja käsitellään vain tarpeellinen määrä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • päivitetään aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä
  • säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukainen aika
  • säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet:

Asiakkaat
Työnhakijat
Työkokeilijat
Sijaisrekisteri

Sinulla on oikeus saada tietoja rekistereissämme olevista henkilötiedoistasi tai pyytää meitä milloin tahansa poistamaan tietosi rekistereistämme. Lisätietoja saat osoitteesta: tietosuoja@paijatateria.fi.

Lisätietoa: www.tietosuoja.fi