Laura Lehtinen

Olen Laura Lehtinen Lahdesta. Valmistuin catering-alan perustutkinnosta Koulutuskeskus Salpauksesta vuonna 2009. Tämän jälkeen olen jatkokouluttautunut restonomiksi. Vuodesta 2009 olen työskennellyt Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa ja yhtiötä edeltäneessä Lahden Ateriassa. Aloitin työurani ruokapalvelutyöntekijänä ja myöhemmin olen työskennellyt keittävänä ruokapalvelutyöntekijänä sekä suurtalouskokkina (dieettikokkina), päävastuualueena erikoisruokavaliot.

Tutustuin lahtelaiseen kouluruokaan jo omina kouluaikoinani Ahtialan peruskoulussa. Ammattikouluaikana pääsin kesätyöhön Lahden kaupunginsairaalan Harjukadun keittiöön. Opiskeluaikana olin myös työharjoittelussa mm. Ahtialan koulun keittiössä, vanhassa opinahjossani. Lisäksi tein aktiivisesti keikkaa kaupunginsairaalan keittiöön. Valmistuttuani pääsin määräaikaiseen vuoden mittaiseen sijaisuuteen jo tutuksi tulleeseen kaupunginsairaalan keittiöön. Sijaisuuden jälkeen työsuhteeni vakinaistui.

Muutaman vuoden aktiivisen työnteon jälkeen mieleni alkoi palaa takaisin opintojen pariin. Hain opintovapaata ja aloitin restonomiopinnot Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2011. Kesä- ja joululomien aikana palasin aina työhön. Suoritin ammattikorkeakoulun syventävän harjoittelun Päijät-Hämeen keskussairaalan ravintokeskuksessa keväällä 2014 tutustuen ravitsemistyönjohtajien työtehtäviin. Valmistuin restonomiksi vuonna 2014. Ammattikorkeakouluopinnot vastasivat odotuksiani ja toivat uusia näkökulmia myös työhön.

Restonomiopintojen päättymisen jälkeen hain suurtalouskokiksi uuteen ja moderniin, viimeisintä tekniikkaa hyödyntävään Etelä-Lahden Aluekeittiöön. Ilokseni tulin valituksi ja pääsin etenemään urallani. Erikoisruokavaliot tulivat vastuulleni aluekeittiöllä heti alusta alkaen. Ammattikoulussa aihetta oli käsitelty jonkin verran, mutta koen, että pääosa osaamisestani erikoisruokavalioissa juontaa juurensa kaupunginsairaalan ajalta.

Olen iloinen siitä, että asiakkaiden erityisruokavaliot huomioidaan tänä päivänä erittäin hyvin. Suunnittelen ruokalistan vähintään viikoksi kerrallaan noin 15-45 asiakkaalle/päivä. Suunnitteluun on aikaa 1-3 tuntia päivässä ja loppu aika menee ruoan valmistamiseen. Parasta omassa työssäni on se, että jokainen päivä on erilainen ja joka päivä on tarjolla myös uutta haastetta.Olen kiitollinen, että olen päässyt näkemään erilaisia työpisteitä urani aikana Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa. Haluan edelleen kehittää itseäni, joten en pitäisi mahdottomana, jos jossain vaiheessa perehtyisin vielä lisää ravitsemustieteiden saloihin esim. avoimen yliopiston kautta.