ISO 9001:2015 laatujärjestelmä

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut konsernilla on ISO 9001:2015- standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Laatujärjestelmään laajennettiin 2022 koskemaan Ateriasisko oy:tä ja sen toimintoja edustavaa keittiötä. Päijät-Hämeen Ateriapalveluista sertifioidussa laatujärjestelmässä jatkaa 5 keittiötä.

Sertifioidun laatujärjestelmän avulla varmistamme, että johtamisjärjestelmä ja prosessit ovat tehokkaita ja että toimintamme vastaa asiakkaiden sekä sidosryhmien odotuksiin ja tukee jatkuvaa kehittämistä.

Asiakas on entistä paremmin nostettu palvelujen kehittämisen keskiöön. Laadun toteutumisen varmistamiseksi ja kehittämiseksi toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyjä, sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, johdonkatselmuksia ja toimivaa asiakaspalautejärjestelmää. Jatkuvan toiminnan kehittämiseksi toteutamme laatupoikkeamien käsittelyä ja lisäksi koko henkilöstöä kannustetaan osallistumaan toiminnan kehittämiseen aloitejärjestelmällä.

Päivitetty laatupolitiikka tukee yhtiön strategiaa, jossa vastuullinen, kestävä, turvallinen, ravitsemuksellinen ja maukas ruoka sekä tyytyväiset asiakkaat ovat avainasemassa. Ateriat ja palvelut tuotetaan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten sekä asiakkaiden odotusten mukaisesti. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut haluaa uudistua jatkuvasti ja vastata muuttuviin asiakastarpeisiin kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla ajan hengessä. Laatupolitiikassa painotetaan myös yhtiön kustannustehokkuuden lisäämistä ja henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Johtoryhmä on päivittänyt laatupolitiikan yhtiön strategiaa mukaillen:

  • Valmistamme vastuullisesti ja kestävästi turvallisia, ravitsemuksellisia, maistuvia aterioita ja tuotteita tarjottavaksi tyytyväisille asiakkaille.
  • Tuotamme ateriat ja palvelut lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti, ja ne täyttävät asiakkaiden odotukset ja vaatimukset.
  • Haluamme uudistua jatkuvasti ja vastata muuttuviin asiakastarpeisiin kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla ajan hengessä.
  • Panostamme toimintamme kustannustehokkuuden kehittämiseen ja henkilöstömme osaamisen parantamiseen.

Laatusertifikaatti ISO 9001