ISO 9001:2015 laatujärjestelmä

Päijät-Hämeen Ateriapalvelulla on ISO 9001:2015- standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Sertifiointi on toteutettu keväällä 2021 hallinnossa ja kahdeksassa eri toimintatyyppisessä keittiössä.

Sertifioidun laatujärjestelmän avulla varmistamme, että johtamisjärjestelmä ja prosessit ovat tehokkaita ja että toimintamme vastaa asiakkaiden sekä sidosryhmien odotuksiin ja tukee jatkuvaa kehittämistä.

Asiakas on entistä paremmin nostettu palvelujen kehittämisen keskiöön. Laadun toteutumisen varmistamiseksi toteutamme sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, kehitimme asiakaspalautejärjestelmää, sekä kehitimme laatupoikkeamien käsittelyä toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi ja koko henkilöstöä kannustetaan osallistumaan toiminnan kehittämiseen uudella aloitejärjestelmällä.

Vahvistettu laatupolitiikka tukee yhtiön strategiaa, jossa vastuullinen, turvallinen, ravitsemuksellinen ja maukas ruoka sekä tyytyväiset asiakkaat ovat avainasemassa. Ateriat ja palvelut tuotetaan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten ja asiakkaiden odotusten mukaisesti. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut haluaa uudistua jatkuvasti ja vastata muuttuviin asiakastarpeisiin kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla ajan hengessä. Laatupolitiikassa painotetaan myös yhtiön kustannustehokkuuden lisäämistä ja henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Johtotiimi on laatinut laatupolitiikan yhtiön strategiaa mukaillen:

  • Valmistamme vastuullisesti turvallisia, ravitsemuksellisia, maistuvia aterioita ja tuotteita tarjottavaksi tyytyväisille asiakkaille.
  • Tuotamme ateriat ja palvelut lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti, ja ne täyttävät asiakkaiden odotukset ja vaatimukset.
  • Haluamme uudistua jatkuvasti ja vastata muuttuviin asiakastarpeisiin kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla ajan hengessä.
  • Panostamme toimintamme kustannustehokkuuden kehittämiseen ja henkilöstömme osaamisen parantamiseen.
ISO9001:2015 sertifikaattitaulu, toimitusjohtaja ja projektikoordinaattori kaupungintalon puistossa
ISO 9001:2015 sertifikaattitaulu, toimitusjohtaja Tuulia Pelli  ja projektikoordinaattori Marja Schildt