Meidän tarina

Ruokaa Sydämellä Sinulle

Yhtiön tarina alkaa Lahden Ateriasta. Vuonna 2005 yhdistettiin sivistyksen sekä sosiaali- ja terveystoimen ruokapalvelut koko Lahden kaupungin yhteiseksi ruokapalveluyksiköksi, Lahden Ateriaksi. Yksikkö toimi tuloistaan ja menoistaan vastaavana taseyksikkönä.  Sen tuotanto- ja palvelukeittiöissä valmistettiin ateriat kouluihin, päiväkoteihin, kaupunginsairaalan ja hoivakotien osastoille sekä kaupungin henkilökunnalle. Lahden Ateria toimi 30.4.2017 saakka, jonka jälkeen toiminnot keskitettiin perustettuun Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:hyn.

Päijät-Hämeen Ateiapalvelut oy:n osakkeenomistajina ovat Lahden kaupunki, 56,9 % ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 43,1 %.  Yhtiön liikeideana on tuottaa laadukkaita ateriapalveluita maakunnassa luotettavasti, taloudellisesti ja tehokkaasti pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin pohjautuen.

Ateriapalveluita tuotetaan päiväkodeille, kouluille, sairaaloille, terveysasemille, palvelukeskuksille ja palvelutaloille. Tilikauden 2019 päättyessä yhtiön palveluverkostossa oli 14 valmistuskeittiötä ja 79 palvelukeittiötä.