Vastuullisuus

Meillä vastuullisuus tarkoittaa maistuvaa ruokaa

Päijäthämäläinen ruokaketju mahdollistaa ainutkertaisten makuelämyksien tuottamisen ja samalla se edistää paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Makuelämyksien- ja muistojen tarjoaminen on meille tärkeää. Kunnioitamme perinteisiä tuttuja makuja, mutta tarjoamme myös uusia tuulia meiltä ja maailmalta.

Huolehdimme, että yksilöllisetkin ruokavaliot ovat maittavia ja täyttävät ravitsemukselliset vaatimukset. Hyvät makumuistot syntyvät positiivisista yhteisistä hetkistä, ruokatarinoista ja hyvästä mielestä, jotka taidolla tehty ruoka ja palvelu saavat aikaan.

Tiesitkö, että kouluissa kasvisruoka on tarjolla toisena ateriavaihtoehtona ruokalinjastossa – joka päivä, lisäksi vietämme kerran viikossa kasvisruokapäivää. Myös vegaaninen kasvisruokavaihtoehto on saatavilla sitä haluaville. Kehitämme itse ja otamme asiakkaamme mukaan kehittämään ruokalistoillemme uusia, maistuvia kasvis- ja vegaaniruokareseptejä.

Teemme työtä avoimesti, yhdessä asiakkaan kanssa. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja saatujen palautteiden pohjalta teemme toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi.

 • Meille maistuva, terveellinen, turvallinen ja hyvinvointia tukeva ruoka on sydämen asia.

 

Vastuu yhteisestä ympäristöstä

Olemme asettaneet toiminnallemme erilaisia ympäristötavoitteita. Tavoitteiden suunnittelussa on otettu huomioon Lahden kaupungin asettamat ympäristötavoitteet ja Yhdistyneiden kansakuntien SDG-tavoitteet. Tavoitteille on asetettu mittareita, joita seuraamme kahdesti vuodessa.

 • Jätteiden synnyn minimointi ja jätteiden lajittelu
 • Biojätemäärän vähentäminen
 • Energian ja veden kulutuksen vähentäminen
 • Kuljetuksista syntyvien ympäristövaikutusten vähentäminen
 • Puhdistusaineiden kulutuksen vähentäminen
 • Ympäristöviestintä

Ympäristötavoitteemme linkittyvät seitsemään alla esiteltyyn SDG (Kestävän kehityksen) -tavoitteeseen.

SDG Kestävän kehityksen tavoitteet
SDG Kestävän kehityksen tavoitteet: Ei nälkää, Puhdas vesi ja sanitaatio, Edullista ja puhdasta energiaa, Kestävät kaupungit ja yhteisöt, Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja, Vedenalainen elämä

 

 

 

 

 

 

 

 

Olemme lisäksi tehneet kaksi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja sitoutuneet:

 1. Biojätteiden määrän vähentämiseen. Tavoitteena on ruokahävikin synnyn vähentäminen Lahden kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa lounasajan jälkeen linjastoon jääneen ruokahävikin takeaway-myyntillä ja vähentämällä tarjoiluastioihin jäävän ruokahävikin määrää käyttämällä oikean kokoisia tarjoiluastioita ja oikeita työmenetelmiä, oikeita tilaus- ja valmistusmääriä.
 2. Pesu- ja puhdistusaineiden määrän vähentäminen ja ympäristöystävällisten pesuaineiden käytön lisääminen. Pyrimme pienentämään ympäristön kemikaalikuormaa käyttämällä pesuaineannostelijoita, pesemällä vain täysiä koreja, käyttämällä höyrypesulaitetta, käyttämällä oikeita pesuaineita oikeissa paikoissa, optimoimalla pesuainevalikoiman ja järkeistämällä astiahuoltoa.

Linkki sitoumus2050 -sivustolle 

Valintamme ratkaisevat

Hukkaan heitetty ruoka on valtava ja täysin turha taakka ympäristölle. Toimimalla oikein ja järkevästi pystymme säästämään sekä rahaa että ympäristöä. Seuraamme ruoan menekkiä ja hävikkiä päivittäin, sekä teemme aktiivisesti työtä hävikin minimoimiseksi:

 • opastamme asiakkaitamme asianmukaiseen lajitteluun
 • parannamme ruokalistasuunnittelua
 • osallistumme hävikkikampanjoihin
 • henkilöstöravintoloissamme ylijäämäruokaa on ostettavissa mukaan lounasajan päätyttyä
 • kaikissa Lahden kouluissa ja lukioissa, sekä suurimassa osassa päiväkoteja on käytössä suomalainen hävikinhallintaohjelma Hukka. Hukka antaa keittiölle realistisia lukuja ja työkaluja hävikin hallintaan. Ateriakohtainen, todellinen annoskoko ja ruokien reaaliaikainen menekin seuranta ohjaavat ateriatilauksia.

Astiahuolto on iso osa ateriapalvelua. Pesemme noin 16 000 päivittäisen asiakkaan astiat ympäristömerkityillä pesu- ja huuhteluaineilla, jotta ympäristön kuormitus olisi mahdollisimman vähäistä. Osassa lahtelaisista kouluista on luovuttu tarjottimista. Lounasruokailu ilman tarjotinta säästää vettä, pesuainetta, energiaa ja tarjottimista luopuminen vähentää myös hävikkiä.

 

Herkullista arkea maakunnan halutuimmasta keittiöstä

Merkittävä osa Lahden koulu- ja päiväkotiruoasta valmistetaan energiatehokkaassa Etelä-Lahden aluekeittiö Apilassa. Kouluissa ja päiväkodeissa tarjolla oleva ruoka antaa energiaa päivään muutenkin kuin ravintona, sillä ruoanvalmistusprosessissa syntyvää hukkalämpöä käytetään aluekeittiön lämmitykseen. Rakennuksen lämpöpumpuilla tuotetaan lisäksi 80 prosenttia rakennuksen tarvitsemasta lämpöenergiasta. Aluekeittiö Apilan katolla aurinkopaneelit tuottavat sähköä, noin puolet nelihenkisen perheen omakotitalon vuosittaisesta energiatarpeesta, kiinteistössä hyödynnettäväksi.

Aluekeittiö Apilan käyttämä sähkö tulee Lahti energialta, jonka sähköntuotanto on 89 prosenttisesti hiilivapaata. Energian kulutusta ehkäisemme käyttämällä nykyaikaisia, energiaa säästäviä koneita, laitteita ja ratkaisuja. Sähkön kulutusta ylipäätään hillitsimme järkevillä arkipäivän prosesseilla, kuten uunien ohjelmointeja hyödyntämällä ja laitteiden hukkakäyttöä välttämällä. Käytännön työnjohto ja hyvä perehdytys ovat avainasemassa koneiden ja laitteiden energiatehokkaassa käytössä.

 

9 faktaa ruoastamme

Ruoan alkuperä kiinnostaa asiakkaitamme entistä enemmän. Haluamme tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisiä tuotteita korostaen kuitenkin asiakkaan vapautta valita. Elintarvikehankinnoissamme huomioimme erityisesti raaka-aineiden jäljitettävyyden ja turvallisuuden. Lähituottajia ja sesongin raaka-aineita suosimme aina kuin mahdollista ja kasvisruokia lisämme ruokalistoille säännöllisesti.

 1. Naudan, sian ja siipikarjan koko- ja jauheliha 100 % suomalaista
 2. Maitotuotteet tulevat suomalaisilta maatiloilta
 3. Käyttämämme kalatuotteet ovat MSC- tai ASC -sertifioituja
 4. Tuoreet leivät tulevat suoraan paikallisleipomosta
 5. Käyttämämme kokoperunat tulevat lähialueen toimijoilta
 6. Juuresten ja vihannesten hankintaa ohjaavat tuoreus, -laatu- ja tuoteturvallisuusperiaatteet.
 7. Kaikki käyttämämme marjat (tuoreet ja pakasteet) ovat suomalaisia
 8. Käytämme vuosittain lähes 20 000 kg luomutuotteita
 9. Käytämme vain suomalaisia kananmunia

 

Luomua ravintola logo
Luomua ravintola logo

 

 

 

 

 

Portaat luomuun ohjelma

Kaikki Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden toimipisteet ovat Portaat luomuun -ohjelmassa. Portaat luomuun – ohjelma on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke, jolla pyritään lisäämään ammattikeittiöiden luomutuotteiden käyttöä. Luomuhankinnat kohdistamme erityisesti kotimaisiin luomutuotteisiin. Kaikki käyttämämme hiutaleet ja suurimot ovat luomua. Käytössämme on myös luomu ruisleipää, tofua, jogurttia ja porkkanapyrettä. Olemme sitoutuneet kasvattamaan luomutuotteiden hankintaosuutta mahdollisuuksiemme mukaan.

Koulumme ja päiväkotimme ovat Luomun portaat -ohjelmassa portaalla 4., joka tarkoittaa, että heillä on käytössä kahdeksan merkittävää luomutuotetta.

Linkki luomuravintola.fi -sivustolle

 

Reilu kauppa

Lahti on Reilun kaupan kaupunki. Reilun kaupan luomu banaaneja popsittiin lahtelaisissa päiväkodeissa viime vuonna noin 210 kg.

Linkki reilun kaupan verkkosivustolle

 

Taloudellinen vastuu luo edellytykset sosiaalisesta ja ekologisesta vastuusta huolehtimiseen

Meille taloudellinen vastuu tarkoittaa pitkäjänteistä yritystoimintaa yhdessä pitkäaikaisten kumppanuuksien kanssa. Toiminnassa tavoittelemme maltillista ja kannattavaa kasvua. Haluamme tarjota omistaja-asiakkaillemme edullisia ja laadukkaita palveluja. Investoinnit uusiin tuotantotapoihin ja –laitteisiin mahdollistavat tuotannon tehostamisen ja tuloksellisuuden.

Päijät-Hämeen Ateriapalveluille myönnettiin 30.6.2021 ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti. Sertifioidun laatujärjestelmän avulla varmistamme, että johtamisjärjestelmä ja prosessit ovat tehokkaita ja että toimintamme vastaa asiakkaiden sekä sidosryhmien odotuksiin ja tukee jatkuvaa kehittämistä.

Haluamme tukea paikallista ja suomalaista työtä sekä työpaikkoja. Hankimme ensisijaisesti kotimaisia tuotteita ja palveluja, paikalliset tuottajat mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen.

 

Henkilöstö on suurin voimavaramme

Panostamme henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen sekä palkitsemisen kehittämiseen -haluamme olla haluttu työpaikka nyt ja tulevaisuudessa!

Avoin ja kannustava johtamiskulttuuri on avainasemassa hyvinvoivaa, motivoitunutta, sitoutuvaa ja tuottavaa työyhteisöä rakennettaessa.

Tuemme henkilöstön aktiivisella koulutuksella yhtiömme toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista ja näihin tavoitteisiin perustuvaa työntekijän omiin työtehtäviin liittyvää ammatillista kehittymistä. Vuosittain laadimme koulutussuunnitelman tulevalle vuodelle. Mahdollistamme työntekijöillemme erilaisia urapolkuja.

Uudet työntekijät perehdytämme työtehtäviin tehtävänkuvan huomioivan perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat oleellinen osa perehdytystä.

Suurin osa työsopimuksistamme on vakinaisia. Teemme oppilaitosyhteistyötä paikallisten oppilaitosten, muun muassa Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Tarjoamme työkokeilutyöpaikkoja muun muassa TE-toimiston asiakkaille tai alan vaihtajille ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi tai työmarkkinoille paluun tukemiseksi.