Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

Laadukkaiden ateriapalveluiden tuottaja

Tarjoamme ateriapalveluita kunnille, kuntayhtymille, muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy on Lahti-konsernin tytäryhtiö ja noudattaa hankintalain ehtoja. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

 

Vuosikertomus 2020:

Vuosikertomus 2018:

Vastuullista ja herkullista arkea maakunnan halutuimmasta keittiöstä

Toimintamme johtotähtenä on visio: Herkullista arkea maakunnan halutuimmasta keittiöstä. Visio ei ole pelkästään juhlapuhetta, vaan sitä toteutetaan jokaisena päivänä.

 

Strategia 2019 – 2023

Nykytila
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy on ateriapalveluita kunnille, kuntayhtymille, muille yhteisöille ja
yrityksille sekä yksityisille henkilöille tuottava ja järjestävä yritys. Osakeyhtiö aloitti
toimintansa 1.5.2017 ja sen omistavat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.
Yhtiö toimii inhouse -yhtiönä ja tuottaa ateriapalveluita päiväkodeille, kouluille, sairaaloille,
terveysasemille, palvelukeskuksille ja palvelutaloille. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 26,9
milj. euroa ja henkilöstön määrä 349. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut kuuluu tytäryhtiönä
Lahti-konserniin.

Arvot
Toimintaamme ohjaavat arvot. Ne näkyvät päivittäisessä työssä, tavassa, jolla kohtaamme asiakkaan
ja viesteissä, joita välitämme asiakkaille ja työkavereille sekä verkostomme yhteistyökumppaneille.

Arvomme ovat:

 • Vastuullisuus
 • Yhdessä tekeminen
 • Rohkea uudistaminen

Visio
Herkullista arkea maakunnan halutuimmasta keittiöstä.
Haluamme toimia kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa ja olla tunnettu seudun laadukkaimpana,
luotettavimpana ja edistyksellisimpänä ateriapalveluiden tarjoajana.

Missio (Toiminta-ajatus)
Ruokahetkemme tuo energiaa, iloa ja terveyttä päijäthämäläisille päiväkotilapsille, koululaisille,
henkilökunnalle, sairaaloiden potilaille ja palvelutalojen asiakkaille.

Toiminnan tavoitteet ja keinot
Strategisiksi tavoitteiksi olemme asettaneet seuraavat tavoitteet:

Kannattavaa kasvua
Tavoittelemme maltillista ja kannattavaa kasvua, mikä edellyttää tehokkuuden lisäämistä ja uusien
toimintatapojen kehittämistä.

Tehokas palveluverkko

 • Koko keittiöverkon tila- ja kehittämistarpeiden arviointi, tehostaminen ja uudistaminen yhdessä
  omistaja-asiakkaiden kanssa

Tyytyväisiä asiakkaita
Toimimme asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti. Tiivistetään ja lisätään asiakaslähtöisyyttä ja
asiakkaiden kanssa yhteiskehittämistä.

 • Aktiivinen asiakaspalautteen käsittely yhtiön toiminnassa ja asiakaskyselyn toteuttaminen ja
  analysointia
 • Vastuullisuussuunnitelman toteuttaminen

Arjen hyvinvointia
Laadukkaalla ja terveellisellä ravitsemussuositusten mukaisella ruoalla edistämme terveyttä ja
hyvinvointia.

 • Ravitsemuskäsikirjan laatiminen eri asiakasryhmille ja sen käyttöönotto

Innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä
Osaamista vahvistetaan. Henkilöstö ja asiakkaat yhdessä ovat aktiivisesti mukana toiminnan
jatkuvassa kehittämisessä.

 • Henkilöstön osaamiskartoitus ja osaamisen kehittäminen
 • Aloitejärjestelmän luominen henkilöstölle
 • Kannustimien luominen eri asiakasryhmille ja henkilöstölle

 

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n hallitus

Hallituksessa toimivat kolme Lahden kaupungin ja kolme Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän nimeämää jäsentä sekä kaupungin nimeämänä konserniohjauksen asiantuntija läsnäolo- ja puheoikeudella.

Hallituksen kokoonpano:
Francis McCarron, pj
Marjut Hakala, vpj
Juha Ilmoniemi
Sari Lahti
Timo Louna
Antti Niemi
Sanna Haarala, konserniohjauksen asiantuntija, Lahden kaupunki
Päivi Karttunen, toimitusjohtaja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut
Marja Saarikunnas, sihteeri, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut