Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

Laadukkaiden ateriapalvelujen tuottaja

Tarjoamme ateriapalveluita kunnille, kuntayhtymille, muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Lahti-konserniin ja noudattaa hankintalain sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja ehtoja. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Avaintietoja, tilinpäätös 2019

  • Liikevaihto 27,4 milj. euroa
  • Henkilöstön määrä 358
  • 14 valmistuskeittiötä ja 79 palvelukeittiötä
  • 25 000 ateriaa päivässä

Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. – 31.12.2019

Vuosikertomus 2018:

Vastuullista ja herkullista arkea maakunnan halutuimmasta keittiöstä

Toimintamme johtotähtenä on visio: Herkullista arkea maakunnan halutuimmasta keittiöstä. Visio ei ole pelkästään juhlapuhetta, vaan sitä työstetään systemaattisesti todeksi jokaisena työpäivänä.

Vastuullisuus -artikkeli HS kuukausiliitteessä 2/2020

 

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n hallitus

Hallituksessa toimivat kolme Lahden kaupungin ja kolme Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän nimeämää jäsentä sekä kaupungin nimeämänä konserniohjauksen asiantuntija läsnäolo- ja puheoikeudella.

Hallituksen kokoonpano 2020:
Juhani Jokelainen, pj
Maritta Vuorinen, vpj
Emmanouil Tsesmelis
Tarja Tornio
Timo Louna
Antti Niemi
Sanna Haarala, konserniohjauksen asiantuntija
Tuulia Pelli, toimitusjohtaja, asiantuntija
Tuija Peränen, hallintojohtaja, asiantuntija
Kaija Nieminen, hallintosihteeri, sihteeri