Ateriapalvelut sopeuttaa toimintaansa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut henkilöstönsä kanssa. Samalla yhtiö jatkaa liikkeenluovutusneuvotteluja osan henkilöstönsä siirtymisestä vanhoina työntekijöinä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ateriapalvelujen uusien palveluntuottajien palvelukseen.  

​Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden välinen määräaikainen ateriapalvelusopimus päättyy 31.12.2021. ​Hyvinvointiyhtymä päätti vuosi sitten kilpailuttaa ateriapalvelunsa, ja myös Päijät-Hämeen Ateriapalvelut osallistui kilpailutukseen. Kilpailutuksen jälkeen hyvinvointiyhtymän hallitus päätti hankkia ateriapalvelut vuoden 2022 alusta lähtien Attendo/ISS Palvelut -ryhmittymältä. Tähän asti hyvinvointiyhtymä on ostanut suuren osan ateriapalveluistaan osin omistamaltaan Päijät-Hämeen Ateriapalveluilta.

Neuvotteluissa haetaan ratkaisuja henkilöstölle

Tilanteen vuoksi Päijät-Hämeen Ateriapalvelut käy neuvotteluja henkilöstönsä siirtymisestä liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä uusien palveluntuottajien palvelukseen. Neuvotteluissa uudet palveluntuottajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, ettei liikkeenluovutukselle ole kaikissa kohteissa perusteita, koska ne eivät tule tuottamaan kyseisissä kohteissa aiemmin tehtyä palvelutyötä hyvinvointiyhtymälle. Uusi palveluntuottaja tuottaa kohteille ainoastaan ateriat.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut on käynyt yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstönsä kanssa. Neuvottelut ovat koskeneet enintään 125 työntekijää.

Neuvotteluiden jälkeen työnantaja on antanut osittaisen päätöksen niiden työntekijöiden osalta, jotka eivät siirry uusien palveluntuottajien palvelukseen. Heille pyritään löytämään entisen kaltaista tai uutta työtä yhtiön muista kohteista, huomioiden mahdolliset eläkejärjestelyt. Irtisanomisilta ei kuitenkaan vältytä. Yhtiön hallintoa sopeutetaan uuteen tilanteeseen tarjoamalla osalle työntekijöitä uutta työsopimusta tuotannossa.

Osaa henkilöstöä koskien neuvotteluja vielä jatketaan Attendo/ISS Palvelut -ryhmittymän kanssa.

Lisätiedot: Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy, toimitusjohtaja Tuulia Pelli, 050 398 5945, tuulia.pelli@paijatateria.fi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut on Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistama yhtiö. Se kuuluu tytäryhtiönä Lahti-konserniin. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tuottaa palveluita kunnille, kuntayhtymille, muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille.