Päijät-Hämeen Ateriapalveluille myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti

Kiwa Inspecta on myöntänyt Päijät-Hämeen Ateriapalveluille 30. kesäkuuta 2021 ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin. Se on laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen tunnetuimpia sertifikaatteja. Sertifioidun laatujärjestelmän avulla varmistamme, että johtamisjärjestelmä ja prosessit ovat tehokkaita ja että toimintamme vastaa asiakkaiden sekä sidosryhmien odotuksiin ja tukee jatkuvaa kehittämistä.

Kuluneen vuoden aikana toteutimme standardin edellyttämiä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja sekä kehitimme tavoiteasetantaa ja -seurantaa. Sertifiointiauditoinnin molemmat vaiheet toteuttimme huhtikuussa 2021 hallinnossa ja kahdeksassa eri toimintatyyppisessä keittiössä.

Laatutyökaluja arkeen

Vaikutukset tehdystä työstä ovat heti nähtävissä. Sisäisten prosessien, ohjeiden ja dokumenttien tarkistus on jo parantanut toimintatapojamme. Asiakas on entistä paremmin nostettu palvelujen kehittämisen keskiöön, laatupoikkeamien käsittelyä on tehostettu ja koko henkilöstöä kannustetaan osallistumaan toiminnan kehittämiseen uudella aloitejärjestelmällä.

Vahvistettu laatupolitiikka tukee yhtiön strategiaa, jossa vastuullinen, turvallinen, ravitsemuksellinen ja maukas ruoka sekä tyytyväiset asiakkaat ovat avainasemassa. Ateriat ja palvelut tuotetaan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten ja asiakkaiden odotusten mukaisesti. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut haluaa uudistua jatkuvasti ja vastata muuttuviin asiakastarpeisiin kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla ajan hengessä.Strategiassa painotetaan myös yhtiön kustannustehokkuuden lisäämistä ja henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Lisätiedot: Tuulia Pelli, toimitusjohtaja, +358 50 398 5945, tuulia.pelli@paijatateria.fi

Kuvassa vasemmalla toimitusjohtaja Tuulia Pelli ja projektikoordinaattori Marja Schildt