Päijät-Hämeen Ateriapalveluille myönnetty lähiruokatunnustus

Päijät-Hämeen Ateriapalveluille on myönnetty Kasvua Hämeessä -lähiruokatunnustus 10.12.2022. Lähiruokatunnustus myönnettiin Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:lle pitkäjänteisestä ja myönteisestä työstä kotimaista ja paikallista ruuan tarjontaa, näkyvyyttä ja arvostusta kohtaan. Tunnustuksen myönsi MTK Häme.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy ja sen edeltäjä Lahden Ateria on tehnyt vuosia aktiivista työtä lähellä tuotetun ja jatkojalostetun ruoan esilletuomiseksi. Hämäläisyys ja päijäthämäläiset erityispiirteet on pyritty huomioimaan julkisessa ruokatuotannossa niin hyvinvointisektorilla kuin sivistystoimen palveluna.

Paikallinen ruokakulttuuri on sydämen asia

Ateriapalvelujen tuottaminen niukoilla resursseilla vaatii tarkkaa suunnittelua ja mahdollisimman kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä. Samalla on huomioitava myös asiakasryhmien ravitsemukselliset tarpeet ja huoltovarmuuden takaaminen.

Näissä ristipaineissa Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy ei ole tehnyt kompromisseja laadukkaiden kotimaisten raaka-aineiden käytössä. Käytössä olevien raaka-aineiden kotimaisuusaste on tällä hetkellä 76 %, lihan kotimaisuusaste on 97 % ja maitotuotteiden 100 %. Paikallisena toimijana Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten tukkutoimijoiden ja teollisuuden kanssa saadakseen paikallisia raaka-aineita ja jatkojalosteita tuotantoonsa.

Jukka Turta ja Maarit Tuomala-Nikkanen ottamassa vastaan tunnustusta

– Olemme ylpeitä saamastamme tunnustuksesta! Kotimainen ruoka on vastuullinen valinta, se tukee aluetaloutta ja on huoltovarmuuden kannalta aiempaa tärkeämpää, toteaa Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden toimitusjohtaja Päivi Karttunen.

Yhteistyötä hämäläisten toimijoiden kanssa on tarkoitus tehdä jatkossakin, esimerkiksi yhteisellä tuotekehityksellä ja yhteisellä näkyvyydellä ruokasektorilla. Tätä kautta Päijät-Hämeen Ateriapalvelut haluaa olla mukana kehittämässä paikallista tuotantoa ja lähiseudun elintarvikeyritysten kykyä työllistää ja voida hyvin.

Lisätiedot: Päivi Karttunen, toimitusjohtaja, +358 50568 7446, paivi.karttunen@paijatateria.fi