Päijät-Hämeen Ateriapalvelut-konsernille, on myönnetty ISO 9001:2015-laatusertifikaatti. Uutena on mukana Ateriasisko oy.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Päijät-Hämeen Ateriapalvelut konsernille ISO 9001:2015-laatusertifikaatin13. joulukuuta 2022.

Alkuperäinen sertifikaatti on myönnetty 30.6.2021 Päijät-Hämeen Ateriapalvelulle, muutos aiempaan sertifikaattiin on Päijät-Hämeen Ateriapalvelun tytäryhtiön Ateriasiskon liittyminen sertifikaattiin mukaan.

Sertifioidun laatujärjestelmän avulla varmistamme, että johtamisjärjestelmä ja prosessit ovat tehokkaita ja että toimintamme vastaa asiakkaiden sekä sidosryhmien odotuksiin ja tukee jatkuvaa kehittämistä.

Olemme toteuttaneet standardin edellyttämiä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja sekä kehittäneet toimintaamme erilaisin keinoin esim. poikkeamahavainnointien, auditointien ja asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla. Sertifiointiauditoinnin seuranta auditointi ja Ateriasiskon laajentaminen sertifikaattiin toteutui marraskuussa 2022 ja se koski johtamista, tukipalveluita ja viittä PHAP:n eri toimintatyyppistä keittiötä sekä yhtä Ateriasiskon keittiötä

Kuvassa Päivi Karttunen ja Marja Schildt
Päivi Karttunen ja Marja Schildt

Laatutyö käytännössä

Vaikutukset tehdystä työstä ovat olleet nähtävissä. Sisäisten prosessien, poikkeamahavaintojen, ohjeiden ja dokumenttien tarkistus sekä tavoitteiden asettaminen mittareille on jo parantanut toimintatapojamme. Asiakas on entistä paremmin nostettu palvelujen kehittämisen keskiöön, laatupoikkeamien käsittelyä on tehostettu ja koko henkilöstöä kannustetaan osallistumaan toiminnan kehittämiseen aloitejärjestelmällä.

Päivitetty laatupolitiikka tukee yhtiön uudistettua strategiaa, jossa vastuullisesti, kestävästi valmistettu, turvallinen, ravitsemuksellinen ja maukas ruoka sekä tyytyväiset asiakkaat ovat avainasemassa. Ateriat ja palvelut tuotetaan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten ja asiakkaiden odotusten mukaisesti. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut konserni haluaa uudistua jatkuvasti ja vastata muuttuviin asiakastarpeisiin kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla ajan hengessä. Laatupolitiikassa painotetaan myös yhtiön kustannustehokkuuden lisäämistä ja henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Lisätiedot: Päivi Karttunen, toimitusjohtaja, puh. +35850 568 7446, paivi.karttunen@paijatateria.fi