Toimintamme

Maukasta arkea koko maakuntaan

Tarjoamme ateriapalveluita kunnille, kuntayhtymille, muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Maistuvaa ruokaamme jaetaan kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, palvelutaloissa ja -keskuksissa, monitoimitaloissa ja henkilöstöravintoloissa. Suunnittelemme ateriat asiakasryhmän tarpeen mukaisesti. Huolehdimme, että yksilöllisetkin ruokavaliot täyttävät ravitsemukselliset vaatimukset. 

Toimintamme johtotähtenä on visio: Herkullista arkea maakunnan halutuimmasta keittiöstä. Visiota työstetään systemaattisesti todeksi jokaisena työpäivänä.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy on Lahti-konsernin tytäryhtiö. Yhtiö aloitti liiketoimintansa 1.5.2017. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n omistavat Lahden kaupunki, jonka omistusosuus on 56,9 %, ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 43,1 % osuudella. Yhtiö noudattaa hankintalain sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja ehtoja. Yhtiön toimintaa harjoitetaan pääosin asiakasomistajilta vuokratuissa keittiö- ja tarjoilutiloissa.

Toiminnan syklisyyden takia yhtiön henkilöstömäärä vaihteli kvartaaleittain tarkasteltuna 294 ja 351 työntekijän välillä. Henkilöstömäärä laski edellisiin vuosiin verrattuna tuotannollisen toiminnan keskittyessä suuriin valmistusyksiköihin.

Vuoden 2020 maaliskuun puolivälistä lähtien poikkeusolosuhteet vaikuttivat toimintaamme. Koronapandemian aiheuttamat turvatoimet aiheuttivat merkittäviä muutoksia henkilöstön työskentelyolosuhteisiin, työvarusteisiin ja palveluprosesseihin.

Vuoden 2020 aikana yhtiön toimintaa päädyttiin sopeuttamaan lomautuksin eikä irtisanomisiltakaan vältytty. Yhteistyö työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä yhteistoimintaneuvottelukunnassa ja työsuojelutoimikunnassa sujui hyvässä hengessä. 

2020 AVAINLUVUT:

Liikevoitto
0,1 M€
(2019 0,7 M€)

Liikevoitto
0,1 M€
(2019 0,7 M€)

Henkilöstökulut
10,8 M€
(2019 11,7 M€)

Vuokratyövoima
0,4 M€
(2019 0,3 M€)

Liiketilojen vuokrat
3,42 M€
(Liikevaihdosta 13,7 % / 2019 13,0 %)

 

Terveyttä edistävä ja houkutteleva ruoka on olennainen on vanhuspalvelua

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ikääntyneiden ruokasuositus Vireyttä Seniorivuosiin julkaistiin huhtikuussa 2020. Suositus onkin Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa laatusuositus, jolla määritellään, miten parhaiten pystymme tukemaan iäkkäiden ravitsemusta ja järjestämään laadukkaan ruokapalvelun. Ruokapalvelulla tuemme asiakkaidemme hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. 

Asiakkaamme ovat ympärivuorikautisessa hoidossa ja vastaamme heidän koko päivän ravinnontarpeesta. Laskemalla kaikkien päivän aterioiden energiamäärän ja ravintoaineet varmistamme, että ruoka on paitsi maukasta myös täyspainoista ja riittävää. Ruokalistasuunnittelussa huomioimme monipuolisuuden ja juhlapyhät, jotka rytmittävät asiakkaidemme elämää palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa. Ikääntyneiden erityistarpeet, jotka liittyvät esimerkiksi suureen proteiinin tarpeeseen tai rakennemuutettujen ruokien käyttöön, ovat meidän erityisosaamistamme.

Toivomme että mahdollisimman monessa palvelukeskuksessa vanhukset pääsevät ruokailemaan ruokasaliin tai ravintolaan, jossa voi ruumiin ravinnon lisäksi virkistyä syömällä muiden kanssa.

Sydänmerkki auttaa tekemään terveellisiä valintoja

Laadukkaalla ja terveellisellä ravitsemussuositusten mukaisella ruoalla edistämme asiakkaittemme terveyttä ja hyvinvointia. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut hyväksyttiin Sydänmerkki-aterioita tarjoavien ravintoloiden piiriin. Sydänmerkki kertoo aterioiden ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkki myönnettiin yhtiön 20 reseptille ja tavoitteena on lisätä sydänmerkki­reseptien määrää vuosittain.

Lukioihin uudet salaattipöydät

Vuonna 2020 suunnittelimme yhdessä lukioiden vastaavien ja keittiöpäälliköiden kanssa salaattipöydät lukioihin. Salaattipöydissä kasvikset ja lisukkeet ovat erikseen tarjolla, jolloin lukiolaiset voivat koota mieleisensä salaattiannoksen. Komponenttisalaattipöydästä on saatu positiivista palautetta. Keittiöiden esimiehet ovat saaneet positiivista palautetta uusista pöydistä. Varsinkin peruskoulusta lukioon siirtyvät opiskelijat ovat olleet iloisen tyytyväisiä tästä lukion ”erityisedusta”.

Ravitsemusasiantuntija Terhi Kylä-Sipilä
Ravitsemusasiantuntija Terhi Kylä-Sipilä suunnittelee monipuolisia ateriakokonaisuuksia eri ikäisten tarpeisiin.