Toimitusjohtajan tervehdys

Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden vuosi 2020 oli onnistunut ja monin tavoin tapahtumarikas

Kulunut vuosi oli selkeä osoitus siitä, että yhtiön toiminnan pitkäaikainen kehittäminen ja innovointi nopeallakin aikataululla takaa kyvyn reagoida nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Vuosi 2020 yllätti meidät kaikki. Koronapandemia leikkasi yhtiön liikevaihtoa 10 prosenttia eli 2,9 miljoonaa euroa tavoitteeseen nähden. Ateriapalvelut menetti tuloja kaikilta sektoreiltaan: sote-ateriapalveluista, Lahden sivistystoimen ateriapalveluista ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle sekä Lahden kaupungille tarjottavista henkilöstöruokailupalveluista.

Toteutimme vuoden aikana mittavat, yli miljoonan euron säästötoimet. Toimintaprosessien nopea uudistaminen ja sitoutunut henkilöstömme tekivät mahdolliseksi sen, että vuoden 2020 liikevoittomme oli vaativasta vuodesta huolimatta 0,1 miljoonaa euroa.

Yhtiö muutti toimintaprosessejaan valtakunnallisestikin esimerkillisesti tarjoamalla oppilaille kotiin kuljetettavat ateriapaketit, huomioiden muun muassa kaikki oppilaskohtaiset erityisruokavaliot. Myös henkilöstöruokailu muutti toimintaansa nopeasti ja siirtyi pakattuihin aterioihin. Yritys osoitti todeksi sitoutumisen jatkuvaan parantamiseen ja innovointiin, jotka liittyvät olennaisesti Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden arvoihin.

Kulunut vuosi näytti yhtiön valmiudet kasvaa kohti erinomaisuutta kaikilla osa-alueillaan sekä kilpailukyvyn, joka tullaan mittaamaan vuoden 2021 osalta sote-ateriapalveluiden kilpailutuksen myötä.

Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden tulevaan vuoteen 2021 tulee vaikuttamaan asiakkaiden vahva osallistaminen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä megatrendit ekologisuuden ja vastuullisuuden osalta. Lahti Green Capital 2021 antaa tähän hyvät lähtökohdat.

Tuulia Pelli
Tuulia Pelli
Toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy